Преградна стена с еднослойна обшивка и метална конструкция

Наименование Ед.м. Разходна норма на 1 м²
* Всички разходни норми са изчислени без изрезки (фира)
1. Гипсокартонм²2.1
2. Периферен профил UW 50/40 (75/40, 100/40)л.м.0.7
3. Носещ профил CW 50/50 (75/50, 100/50)л.м.2
4. Рапиден винт TN25бр.34
Рапиден винт TN 35бр.30
5. Шпакловкакг.м²0.9
6. Гласфазерна лентал.м.2.2
7. PVC дюбел 6/40бр.1.5
8. Уплътнителна лентал.м.1.2
9.Грундл.м²0.2
10. Минерална ватам²1
Ъглохранителен профилл.м.според потребностите

Преградна стена с двуслойна обшивка и метална конструкция

Наименование Ед.м. Разходна норма на 1 м²
* Всички разходни норми са изчислени без изрезки (фира)
1. Гипсокартонм²4.05
2. Периферен профил UW 50/40 (75/40, 100/40)л.м.0.7
3. Носещ профил CW 50/50 (75/50, 100/50)л.м.2
4. Рапиден винт TN25бр.14
Рапиден винт TN 35бр.30
5. Шпакловкакг.м²1.5
6. Гласфазерна лентал.м.2.2
7. PVC дюбел 6/40бр.1.5
8. Уплътнителна лентал.м.1.2
9.Грундл.м²0.2
10. Минерална ватам²1
Ъглохранителен профилл.м.според потребностите