Окачени тавани

Таванните облицовки и окачените тавани са строителни елементи закрепени към носещата конструкция на тавана. Те се състоят от подложна конструкция и съответната облицовка от гипсови плоскости. При противопожарни изисквания за таванните облицовки се използват пожарозащитни плоскости, във влажни помещения – импрегнирани строителни или пожарозащитни плоскости. Гипсокартонените плоскости могат да се използват за изравняване на тавани вместо мокра мазилка. В такъв случай те обикновено се закрепят за тавана чрез метална или дървена конструкция. Когато целта е да се намали височината на помещението и да се скрият елементи на различни инсталации, се прави облицовка от окачен таван, който се монтира върху метална конструкция. Има възможност за поставяне на минерална вата, което гарантира чудесна топло- и звукоизолация.

Окачен таван - двойна скара с метална конструкция

Наименование Ед.м. Разходна норма на 1 м²
* Всички разходни норми са изчислени без изрезки (фира)
1. Гипсокартонм²1.05
2. Носещ профил CD 60/27л.м.3.2
3. Периферен профил UDл.м.според пефиферията
4. Връзки за двойна скара 60/60бр.2.3
5а Бърз окачвачбр.1.3
5б Тел с ухобр.1.3
6. Рапиден винт TN25бр.17
7. Анкерен дюбелбр.1.3
8. Гласфазерна лентал.м1.2
8. Гласфазерна лентакг.*м² 0.35
9. Шпакловкам²0.1

Растерни тавани Окачен таван тип АРМСТРОНГ

Окачените растерни тавани (тип Армстронг) са приложими в обекти, подложени на екстремални условия – повишена влажност, шум и замърсяемост. Със своята минерална структура, растерният таван е чудесен звуко и топло изолатор. Издържат на постоянен огън до 180 мин. Плочите могат безпроблемно да се демонтират или заменят, което олеснява достъпа до вградените в кухото пространство инсталации. Има и метални окачени тавани (пана или ламели) които са предимно за външен монтаж. Те не са зависими от атмосферните условия, което ги прави приложими почти навсякъде където има прах, влага или директна слънчева светлина.

Наименование Ед. м. Разходна норма на 1 м²
* Всички разходни норми са изчислени без изрезки (фира)
1. Пана 600x600 ммбр.2.78
2. Напречен профил 0.6 мбр.1.5
3. Основен профил 3.6 мбр.0.25
4. Напречен профил 1.2 мбр.1.5
5a Пружина с двойно захващанебр.0.69
5б Тел с ухобр.0.69
6. L-окачващ профил 3 мбр.според периметъра
7. Анкерен дюбелбр.0.69
8. PVC дюбелбр.според периметъра*2